TNOiK patronem medialnym Konferencji Naukowej „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”

Konferencja Naukowa ,,Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”

W dniach 10-13 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Konferencja Naukowa „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z Prawem Karnym. W związku z tym, głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej i przyjętych poglądów doktryny oraz ich wpływu na proces legislacyjny. Dodatkowo ma skłonić jej uczestników poprzez wysłuchanie referatów innych prelegentów do głębszej refleksji nad tymi zagadnieniami prawnymi.

Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działającego przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK. Skierowana jest do studentów jak i również doktorantów uczelni wyższych. Została objęta patronatem honorowym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego

 

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności