Współpraca

Projekty

„TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu jest podmiotem doświadczonym w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, między innymi z Funduszy Europejskich.
Działalność Towarzystwa polegająca na prowadzeniu projektów, jest tożsama ze strategiami rozwoju wdrażanymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Toruński oddział realizował następujące projekty:

  • „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A.”
  • „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd atutem powiatu toruńskiego”
  • „Profesjonalna kadra administracji samorządowej”
  • „Projekt konsultingowo-szkoleniowy. Europejskie standardy zarządzania instytucjami rynku pracy dla kadr kierowniczych”

Od wielu lat aktywnie wpieramy Powiatową Rady Rynku Pracy dla Miasta Torunia powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego poprzez prowadzenie działalności doradczej.”

DOFINANSOWANIE NA USŁUGI ROZWOJOWE

Dofinansowanie na usługi rozwojowe przedsiębiorca i jego pracownicy mogą otrzymać w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na jego podstawie powstała platforma – Baza Usług Rozwojowych (więcej na: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/o-nas), gdzie znajdują usługi szkoleniowe, edukacyjne i doradcze, oferowane przez podmioty w danych województwach. W Bazie zamieszczone są m.in. studia podyplomowe współorganizowane przez TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu.

Środki na dofinansowania rozdysponowane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie w poszczególnych województwach.

Kto może uzyskać dofinansowanie? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przynależność MSP według wytycznych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej).

Jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania? Co do zasady dofinansowanie może pokryć 50% kosztów usługi, jednakże każde województwo ma określone warunki podwyższenia poziomu dofinansowania (więcej na: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie)

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie? Przedsiębiorca powinien się zgłosić do instytucji-operatora, która w danym województwie zajmuje się finansowaniem usług rozwojowych. Informacje dotyczące operatorów uzyskasz tutaj: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – wystarczy, że zaznaczysz na mapie województwo, gdzie siedzibę ma Twoja firma. Po uzyskaniu niezbędnych informacji od operatora, należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe na interesującą Ciebie lub Twojego pracownika usługę.

Współpraca

Wspieranie inicjatyw

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie nauki o organizacji i kierowaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. Realizacja statutowych założeń odbywa się poprzez wspieranie inicjatyw innych podmiotów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Statut.

W samym tylko 2018 roku wsparliśmy inicjatywy takie jak:

  • Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym, organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego Wydział Prawa i Administracji i jej kierownika, dr. hab. Konrada Zacharzewskiego – w ramach patronatu medialnego oraz przekazania publikacji książkowych,
  • XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Rozwój organizacji i regionu. Inwestycje zagraniczne – szanse i zagrożenia”, organizowane przez prof. dr. hab. Ewę Bojar i Koło Naukowe Menadżerów WZ na Politechnice Lubelskiej – w ramach przekazania publikacji książkowych,

Zaangażowaliśmy się również w Konferencję Podatkową WPiA UMK w Toruniu, III Toruński przegląd Orzecznictwa Podatkowego (organizowaną przez Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK dr. hab. Wojciecha Morawskiego), wyposażenie Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz projekty realizowane przez Koło Naukowe Rachunkowości UMK, działające przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Współpraca

Oferta współpracy

Jako TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu posiadamy długoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, konferencji i zjazdów. Siedziba toruńskiego oddziału Towarzystwa wyposażona jest w odpowiednie sale szkoleniowo-konferencyjne wraz z kompleksowym zapleczem multimedialnym. To, co nas wyróżnia, to wieloletnia tradycja wspierania inicjatyw o charakterze naukowym oraz sprawnego łączenia płaszczyzn refleksji uniwersyteckiej i praktyki biznesowej. Nie można zapominać również o prestiżowym wymiarze samej lokalizacji – w samym sercu Torunia, w budynku z międzywojnia o niepowtarzalnym klimacie i nietuzinowym charakterze. Warto również wspomnieć, iż nasz obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy przy organizacji przedsięwzięć lub wsparcia inicjatyw.

Jako TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu posiadamy długoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, konferencji i zjazdów. Siedziba toruńskiego oddziału Towarzystwa wyposażona jest w odpowiednie sale szkoleniowo-konferencyjne wraz w z kompleksowym zapleczem multimedialnym. To, co nas wyróżnia, to wieloletnia tradycja wspierania inicjatyw o charakterze naukowym oraz sprawnego łączenia płaszczyzn refleksji uniwersyteckiej i praktyki biznesowej. Nie można zapominać również o prestiżowym wymiarze samej lokalizacji – w samym sercu Torunia, w budynku z międzywojnia o niepowtarzalnym klimacie i nietuzinowym charakterze. Warto również wspomnieć, iż nasz obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy przy organizacji przedsięwzięć lub wsparcia inicjatyw.

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności