O towarzystwie

Oddział w Toruniu

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” – to pełna nazwa Oddziału znajdującego się w Toruniu, przy ul. Czerwona Droga 8.

Delegatura powstała we wrześniu 1978 roku jako jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Oddziału w Bydgoszczy. Następnie, 2 stycznia 1980 roku powstał samodzielny wojewódzki oddział pod nazwą Oddział Toruński. Koncentrował swoje wysiłki na realizacji następujących działań:

 • upowszechnieniu nauki organizacji i zarządzania w kluczowych zakładach pracy
  i instytucjach ówczesnego województwa toruńskiego,
 • popularyzacji nowatorskich metod i form kierowania zespołami ludzkimi w warunkach malejących zasobów siły roboczej,
 • doskonaleniu kadr kierowniczych i specjalistów w zakresie metod zarządzania z uwzględnieniem potrzeb występujących w poszczególnych branżach ówczesnego województwa toruńskiego.

Celem jednostki było popularyzowanie wiedzy, organizacja szkoleń oraz doradztwo w zakresie nauk o zarządzaniu.
W październiku 1985 roku wykupiony od osoby prywatnej został zabytkowy dworek przy skrzyżowaniu ulic Czerwona Droga 8 i Aleja 500-lecia 31 - obecnie willa stanowi własność i siedzibę toruńskiego oddziału Towarzystwa. W tym samym czasie ukonstytuował się Społeczny Komitet Utworzenia „Domu Organizatora”. Nowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Dom Organizatora” została utworzona jesienią w 1988 roku, zaś swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 1989.

Powołana jednostka to inicjatywa pionierska w skali Towarzystwa oraz pierwszy i jedyny tego rodzaju ośrodek w kraju. Wnętrza „Domu Organizatora” przeznaczone zostały na sale wykładowo-konferencyjne, bibliotekę czy też magazyn książek.

W latach 90. dynamicznie rozwijała się współpraca z uczelniami wyższymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Dziś TNOiK w Toruniu wspiera organizacje studenckie ELSA i AIESEC w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.

25 lipca 1997 roku podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczące współorganizowania i obsługi studiów podyplomowych. Ta owocna współpraca trwa do dzisiaj. Więcej informacji na temat oferty studiów podyplomowych znaleźć można w zakładce "Studia podyplomowe".

Kolejnym obszarem naszej aktywności jest Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", które promuje swoją działalność na licznych konferencjach, targach i sympozjach naukowych. Do dzisiaj wydane publikacje stanowią formę wsparcia inicjatyw naukowych i przekazywane są jako darowizna bibliotekom, kołom naukowym i organizacjom.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” – to pełna nazwa Oddziału znajdującego się w Toruniu, przy ul. Czerwona Droga 8.

Delegatura powstała we wrześniu 1978 roku jako jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Oddziału w Bydgoszczy. Następnie, 2 stycznia 1980 roku powstał samodzielny wojewódzki oddział pod nazwą Oddział Toruński. Koncentrował swoje wysiłki na realizacji następujących działań:

 • upowszechnieniu nauki organizacji i zarządzania w kluczowych zakładach pracy
  i instytucjach ówczesnego województwa toruńskiego,
 • popularyzacji nowatorskich metod i form kierowania zespołami ludzkimi w warunkach malejących zasobów siły roboczej,
 • doskonaleniu kadr kierowniczych i specjalistów w zakresie metod zarządzania z uwzględnieniem potrzeb występujących w poszczególnych branżach ówczesnego województwa toruńskiego.

Celem jednostki było popularyzowanie wiedzy, organizacja szkoleń oraz doradztwo w zakresie nauk o zarządzaniu.
W październiku 1985 roku wykupiony od osoby prywatnej został zabytkowy dworek przy skrzyżowaniu ulic Czerwona Droga 8 i Aleja 500-lecia 31 - obecnie willa stanowi własność i siedzibę toruńskiego oddziału Towarzystwa. W tym samym czasie ukonstytuował się Społeczny Komitet Utworzenia „Domu Organizatora”. Nowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Dom Organizatora” została utworzona jesienią w 1988 roku, zaś swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 1989.

Powołana jednostka to inicjatywa pionierska w skali Towarzystwa oraz pierwszy i jedyny tego rodzaju ośrodek w kraju. Wnętrza „Domu Organizatora” przeznaczone zostały na sale wykładowo-konferencyjne, bibliotekę czy też magazyn książek.

W latach 90. dynamicznie rozwijała się współpraca z uczelniami wyższymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Dziś TNOiK w Toruniu wspiera organizacje studenckie ELSA i AIESEC w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.

25 lipca 1997 roku podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczące współorganizowania i obsługi studiów podyplomowych. Ta owocna współpraca trwa do dzisiaj. Więcej informacji na temat oferty studiów podyplomowych znaleźć można w zakładce "Studia podyplomowe".

Kolejnym obszarem naszej aktywności jest Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", które promuje swoją działalność na licznych konferencjach, targach i sympozjach naukowych. Do dzisiaj wydane publikacje stanowią formę wsparcia inicjatyw naukowych i przekazywane są jako darowizna bibliotekom, kołom naukowym i organizacjom.

O towarzystwie

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Bohdan Godziszewski
  Przewodniczący
 • prof. dr hab. Małgorzata Jaworek
 • prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski
 • dr Bogdan Lewandowski
 • prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

Komisja Rewizyjna

 • mgr inż. Ryszard Chudykowski
  Przewodniczący
 • mgr Elżbieta Jakubowska
 • dr Marek Rubnikowicz

Sąd Koleżeński

 • mec. Romuald Mechliński
  Przewodniczący
 • mgr Wiesław Płachecki
 • Janina Wachowiak

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności