Wydawnictwo

Jednym z kluczowych elementów naszej pracy jest działalność wydawnicza. Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu jest profesjonalną oficyną, posiadającą zastrzeżony znak towarowy. Szeroka oferta wydawnicza obejmuje przede wszystkim tematykę dotyczącą organizacji i zarządzania, marketingu, polskiego prawa, prawa Unii Europejskiej a także Orzecznictwa Strasburskiego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz wiele innych klasycznych komentarzy.

Wydawnictwo wydało również dwie serie wydawnicze: „Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” oraz „Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu”.

Od 1926 roku Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa jest wydawcą miesięcznika „Przegląd Organizacji”. TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”.

Na gruncie wydawniczym oficyna wydawnicza TNOiK „Dom Organizatora” współpracuje z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi. Należą do nich przede wszystkim:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Uniwersytet Jagielloński,

Uniwersytet Łódzki,

Uniwersytet Wrocławski,

Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

The Catholic University of America w Waszyngtonie

 

Strona wydawnictwa: www.wydawnictwo.tnoik.torun.pl

Jednym z kluczowych elementów naszej pracy jest działalność wydawnicza. Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu jest profesjonalną oficyną, posiadającą zastrzeżony znak towarowy. Szeroka oferta wydawnicza obejmuje przede wszystkim tematykę dotyczącą organizacji i zarządzania, marketingu, polskiego prawa, prawa Unii Europejskiej a także Orzecznictwa Strasburskiego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz wiele innych klasycznych komentarzy.

Wydawnictwo wydało również dwie serie wydawnicze: „Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” oraz „Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu”.

Od 1926 roku Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa jest wydawcą miesięcznika „Przegląd Organizacji”. TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”.

Na gruncie wydawniczym oficyna wydawnicza TNOiK „Dom Organizatora” współpracuje z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi. Należą do nich przede wszystkim:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Uniwersytet Jagielloński,

Uniwersytet Łódzki,

Uniwersytet Wrocławski,

Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

The Catholic University of America w Waszyngtonie

 

Strona wydawnictwa: http://www.tnoik.com.pl/

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności