O towarzystwie

Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać:

  • obywatel polski, cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i dysponujący pełnią praw publicznych,
  • osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat (małoletni poniżej 16 roku życia mogą stać się członkami Towarzystwa wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych, jeżeli są zrzeszeni w kołach szkolnych bądź międzyszkolnych)

Przyjęcia do grona członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz spełnienia powyższych warunków.

Członkiem wspierającym krajowym lub zagranicznym może być osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność Towarzystwa i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.

Przyjęcia do grona członków wspierających dokonuje zarząd oddziału lub Zarząd Główny na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz spełnienia powyższych warunków.

Godność członka honorowego może zostać nadana osobie zasłużonej dla Towarzystwa. Jest ona nadawana przez Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

Szczegółowe informacje na temat członkostwa znaleźć można w zakładce Statut.

O towarzystwie

Statut

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności