Działalność Tnoik

Dofinansowanie na usługi rozwojowe

Dofinansowanie na usługi rozwojowe przedsiębiorca i jego pracownicy mogą otrzymać w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na jego podstawie powstała platforma – Baza Usług Rozwojowych (więcej), gdzie znajdują usługi szkoleniowe, edukacyjne i doradcze, oferowane przez podmioty w danych województwach. W Bazie zamieszczone są m.in. studia podyplomowe współorganizowane przez TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu.

Środki na dofinansowania rozdysponowane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie w poszczególnych województwach.

Kto może uzyskać dofinansowanie? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przynależność MSP według wytycznych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej).

Jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania? Co do zasady dofinansowanie może pokryć 50% kosztów usługi, jednakże każde województwo ma określone warunki podwyższenia poziomu dofinansowania (więcej)

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie? Przedsiębiorca powinien się zgłosić do instytucji-operatora, która w danym województwie zajmuje się finansowaniem usług rozwojowych. Informacje dotyczące operatorów uzyskasz tutaj – wystarczy, że zaznaczysz na mapie województwo, gdzie siedzibę ma Twoja firma. Po uzyskaniu niezbędnych informacji od operatora, należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe na interesującą Ciebie lub Twojego pracownika usługę.

Działalność Tnoik

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje także Regionalny Fundusz Szkoleniowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi od 50-70 %.

Z programu skorzystać mogą pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Usługi rozwojowe prowadzą do zdobycia kwalifikacji lub polegają na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), jednakże nie więcej niż 80%.

Głównym Operatorem Funduszu Szkoleniowego jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu), ul. Włocławska 167 w Toruniu
tel. 56 699 54 89, e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl, strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

  Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

  Szkolenie i doradztwo

  Wiedza, doświadczenie i praktyka – zarówno te naukowe, jak i pozyskane na drodze aktywności biznesowej – są podstawą organizowanych przez Towarzystwo Nauki Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” szkoleń, kursów i seminariów…

  Studia podyplomowe

  TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu na mocy porozumienia z UMK w Toruniu, nieprzerwanie od 1997 roku, współorganizuje i obsługuje studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania…

   

  KONTAKT

  Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

   

  Polityka Prywatności