Działalność

Studia podyplomowe

TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu na mocy porozumienia z UMK w Toruniu, nieprzerwanie od 1997 roku, współorganizuje i obsługuje studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Kierunki prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu:

Kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Działem edukacyjnym:
Dominika Pryjomska-Maciąg
e-mail: d.pryjomska@tnoik.torun.pl
nr wew. 21

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia adresowane są dla absolwentów wyższych kierunków studiów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa medycznego. Oferta w szczególności kierowana jest to kadry zarządzającej jednostkami medycznymi, pracowników zakładów leczniczych i biur rzecznika praw pacjenta.

Na program studiów składa się 29 bloków tematycznych zawierających zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego oraz bioetyki i tzw. bioprawa. Zajęcia wzbogacone są o analizę doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych, a także Trybunałów Międzynarodowych.

Czas trwania: 180 godzin (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia w systemie weekendowym

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Barbara Sochacka
tel. (56) 611-40-22
e-mail: barbaras@umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 13

Więcej informacji na temat studiów znajdą Państwo pod linkiem:
 https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-prawa-medycznego/
 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką podatkową, m.in. do pracowników organów skarbowych, pracowników działów finansowych w przedsiębiorstwach oraz biur doradztwa podatkowego, a także do adwokatów i radców prawnych. 

Wykłady prowadzone przez specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego – nauczycieli akademickich, Sędziów WSA oraz pracowników Urzędów Skarbowych.

Zagadnienia podejmowane podczas wykładów to m.in.:

 • przepisy ogólne prawa podatkowego (teoria podatku, ordynacja podatkowa – zagadnienia praktyczne),
 • polski system podatków i opłat,
 • zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe
 • zagadnienia egzekucyjne – praktyczne,
 • kontrola skarbowa i podatkowa – zagadnienia praktyczne oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Czas trwania: 204 godziny (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia w systemie weekendowym

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Anna Chełminiak
Tel. (56) 611-40-20
e-mail: anna.chelminiak@umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 19a

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: 
https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-prawa-podatkowego/

 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy

Oferta kierowana jest do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką prawa pracy. Wiedza przekazywana na zajęciach w ramach wymienionego kierunku jest szczególnie potrzebna osobom zatrudnionym w instytucjach rynku pracy oraz prawnikom chcącym specjalizować się w dziedzinie prawa pracy.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów prawa pracy oraz praktyków – pracowników instytucji publicznych.

Czas trwania: 180 godziny (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia w systemie weekendowym (piątki, soboty)

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Krystyna Kołecka
Tel. (56) 611-41-20
e-mail: kolecka@umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 21

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: 
https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/prawo-pracy/

 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

Oferta dedykowana przede wszystkim pracownikom podmiotów zobowiązanych do realizacji zamówień publicznych oraz osobom zatrudnionych w przedsiębiorstwach zainteresowanych realizacją zadań przewidzianych w zamówieniach publicznych.

Program studiów zawiera wszelkie istotne wiadomości z zakresu systemu zamówień publicznych: zagadnienia na temat procedur i kontroli zamówień publicznych.

Czas trwania: 170 godzin (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg
Tel. (56) 611-40-27
e-mail: asajnog@law.umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 19a

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: 
https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-prawa-zamowien-publicznych/ 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej

Oferta skierowana w szczególności do osób zatrudnionych lub zamierzających ubiegać się o stanowisko urzędnicze w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej. Studia przeznaczone są również dla osób, które zamierzają poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu do służby cywilnej.

Program studiów koncentruje się przede wszystkim na poniższych zagadnieniach:

 • konstytucyjne podstawy ustroju RP,
 • administracja publiczna,
 • procedury administracyjne,
 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • prawo finansów publicznych,
 • podstawowe problemy polityki gospodarczej, międzynarodowego prawa publicznego
 • podstawy prawa Unii Europejskiej.

Czas trwania: 165 godzin (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Krystyna Kołecka
Tel. (56) 611-41-20
e-mail: kolecka@umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 21

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
 https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-administracji-publicznej/

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych

Studia adresowane są dla absolwentów wyższych kierunków studiów zainteresowanych problematyką prawną ochrony danych osobowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kierunek objęty patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych
 • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
 • wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD)
 • zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczenia danych osobowych
 • konsekwencje prawne związane z naruszeniem ochrony danych osobowych
 • niezależne organy nadzorcze
 • zagadnienia sektorowe ochrony danych osobowych

Czas trwania: 150 godzin (dwa semestry)

Cykliczność zajęć: zajęcia w systemie weekendowym

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny prawa ochrony danych osobowych: nauczycieli akademickich UMK, uznanych praktyków z kancelarii prawniczych oraz pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Barbara Sochacka
Tel. (56) 611-40-22
e-mail: barbaras@umk.pl
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Pokój nr 13

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
 https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-prawa-ochrony-danych-osobowych/

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości

Studia dedykowane są absolwentom wyższych kierunków studiów pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie rachunkowości. Oferta przede wszystkim adresowana jest do osób zatrudnionych bądź zamierzających ubiegać się o stanowisko w biurach rachunkowych, działach finansowych i księgowych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Czas trwania: 2 semestry

Cykliczność zajęć: zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Renata Talacha
tel. (56) 611-46-15
e-mail: chare@umk.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
pokój nr 42

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/rachunkowosc/
 

 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij formularz zgłoszenia, my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich informacji

Studia Podyplomowe w zakresie Audytu Wewnętrznego Sektora Finansów Publicznych

Oferta studiów dedykowana jest dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia do wykonywania kontroli wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) audytorem wewnętrznym może być między innymi osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 

Czas trwania: 2 semestry

Cykliczność zajęć: zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (piątki, soboty)

Zapisy na studia prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Informacji udziela opiekun kierunku:

p. Barbara Polaszek
tel. 56 611-46-27
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
pokój nr 45

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:                        https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/audyt-wewnetrzny-sektora-finansow-publicznych/

 

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności