XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym”

Koło Naukowe TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pt.
„Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym”, która odbędzie się 8 – 10 maja 2020 roku.
Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” przedstawi na tej konferencji tytuły wydawnicze o tematyce podatkowej:

Prawo podatkowe. Brzeziński Bogumił

Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jędrzejewski T., Masternak M.,Rączka P.

Podmioty bierne. Kalinowski Marek

Pomoc państwa dla przedsiębiorców w prawie UE a podatki. Kalinowski Marek

Przedmiot podatku. Kalinowski Marek

Materialnoprawne podstawy wznowienia postępowania podatkowego. Klarkowski Grzegorz

Kazusy prawa podatkowego. Franczak A., Majka P., Olesińska A., Pustuł J.

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1-6/2018. red. naczelny: Morawski Wojciech

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1-5/2019. red. naczelny: Morawski Wojciech

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Polityka Prywatności