Nabór zimowy na Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych (RODO)

TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu na mocy porozumienia z UMK w Toruniu, zapraszają na studia podyplomowe w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel studiów podyplomowych:
Studia przygotowują słuchaczy przede wszystkim do pracy w charakterze inspektora ochrony danych osobowych, ale także na pozostałych stanowiskach wymagających znajomości przepisów o ochronie danych osobowych, w sektorze publicznym i prywatnym. Ponadto stanowią możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla prawników, pracowników oświaty, służby zdrowia, samorządu terytorialnego itp.
Program studiów obejmuje 7 bloków tematycznych:
1.)Podstawy prawne ochrony danych osobowych i zagadnienia ochrony danych osobowych;
2.)Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
3.)Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD); –
4.) Zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczenia danych osobowych;
5.) Konsekwencje prawne związane z naruszeniem ochrony danych osobowych;
6.) Niezależne organy nadzorcze;
7.)Zagadnienia sektorowe ochrony danych osobowych.

Ukończenie studiów umożliwia m.in. :
– Przygotowanie rozwiązania konkretnych problemów lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w prawie ochrony danych osobowych
– Prawidłową interpretację zdarzenia oraz zjawisk prawnych występujących w systemie ochrony danych osobowych,
– Prawidłową identyfikację oraz stosowanie polskich i unijnych przepisów prawa w celu rozstrzygnięcia konkretnych problemów lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w systemie ochrony danych osobowych;
– posiadanie wiedzy na temat danych osobowych w relacji do tajemnic (służbowych, zawodowych, bankowych itp.) i informacji publicznej;
– posiadanie aktualnej wiedzy w zakresie sankcji za naruszenia ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 20.01.2019
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 3 p. 13, tel. 56 611 40 22
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. f (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań)
Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności