Nowość wydawnicza – „PROKREACJA MEDYCZNIE WSPOMAGANA”

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainteresowanych problematyką wspomaganej prokreacji – lekarzy, personelu medycznego a także podmiotów sprawujących funkcje kierownicze w systemie lecznictwa i pacjentów.
W pracy omówiono, z perspektywy obcych i polskich rozwiązań prawnych, poszczególne techniki i sposoby wspomaganego poczęcia, tj. sztuczną inseminację i zapłodnienie pozaustrojowe w obu możliwych konfiguracjach genetycznych, a także zastępcze macierzyństwo i wspomaganą prokreację post mortem. W opracowaniu poddano wnikliwej analizie takie zagadnienia jak status jurydyczny ludzkiego materiału genetycznego i dysponowanie gametami oraz embrionami, problem diagnostyki preimplantacyjnej oraz prawa dziecka, powołanego do życia w następstwie zastosowania technik heterologicznych, do poznania swojego pochodzenia genetycznego.

(z recenzji prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza)

„Prokreacja medycznie wspomagana
Studium z dziedziny prawa”

autor: dr Kinga Bączyk – Rozwadowska

 

 

KONTAKT

Profesjonalizm  w  zarządzaniu  -  dla  mikro,  małych,  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw.

 

Celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. f (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań)
Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności